شرح وظایف دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی
 • سیاست گزاری و تعیین خط مشی برای کانون های تبلیغاتی بر اساس سیاست های ج.ا.ا و در چارچوب قوانین و آئین نامه ها ی مصوب.
 • سیاست گذاری و تعیین خط مشی و تهیه دستورالعمل های لازم در خصوص نحوه ارتباط کانون ها بامجامع بین المللی .
 • سیاست گزاری و تعیین خط مشی و تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه انتشار کتب، بروشورها ، نشریات تبلیغاتی ، تولیدات سمعی و بصری ( تیزر و آنونس ) ، تبلیغات محیطی و...
 • تهیه آیین نامه و دستورالعمل های لازم برای کانون های تبلیغاتی و یا شرکت های خارجی که قصد فعالیت تبلیغاتی در ایران را دارند.
 • تهیه دستورالعمل و تعیین ضوابط تأسیس و نظارت مستمر بر نحوه اداره و فعالیت های مراکز تبلیغاتی و تهیه گزارش های نوبه یی از وضعیت آنها از طریق واحد های استانی .
 • تعیین و بکارگیری مکانیزم های لازم به منظور اعمال کنترل بر فعالیت های مراکز تبلیغاتی .
 • بررسی گزارش ها و شکایات رسیده و تعیین تکلیف مراکز مختلف بر اساس دستور العمل مصوب.
 • نظارت بر دفاتر مالی کانون های آگهی و تبلیغاتی بر اساس دستور العمل مصوب.
 • تهیه گزارش های لازم و انجام تحقیق و پژوهش در خصوص فعالیتهای تبلیغاتی و بهره گیری از نتایج تحقیقات در راستای هماهنگ کردن تبلیغات تجاری با دیگر فعالیت های فرهنگی نظام ج.ا.ا.
 • تهیه آیین نامه و دستور العمل در چار چوب ضوابط و مقررات در خصوص نحوه صدور و اجازه تأسیس ، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی تبلیغاتی درکشور وابلاغ آن به واحد های استانی.
 • نظارت شکلی و محتوایی بر نحوه صدور اجازه تأسیس ، ایجاد و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی در سراسر کشور بر اساس قوانین و مقررات مصوب.
 • تهیه آیین نامه و دستور العمل در خصوص نحوه صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز ، مؤسسات و مجامع تبلیغاتی درکشور و نظارت بر فعالیت های آنها در چارچوب ضوابط و مقررات.
 • تهیه آیین نامه و دستور العمل در خصوص نحوه صدور اجازه و خروج کلی مواد تبلیغاتی بر اساس آیین نامه مصوب.
 • ایجاد هماهنگی های لازم میان ادارات کل استان ها و نظارت بر عملکرد و فعالیت های آنها در ارتباط با موضوع تبلیغات بازرگانی و شورای هماهنگی روابط عمومی استان .
 • برگزاری همایش و جشنواره های تبلیغات و روابط عمومی و نشست های داخلی و بین المللی ویژه صنعت تبلیغات وروابط عمومی.
 • سیاستگزاری و برنامه ریزی و کمک به برگزاری آموزش های دوره یی برای علاقمندان و فعالان در صنعت تبلیغات و روابط عمومی با استفاده از توان بخش غیر دولتی .
 • تهیه آیین نامه و دستور العمل برای صدور اجازه یا انحلال آموزشگاه های آزاد تبلیغاتی و همچنین نحوه نظارت کیفی و کمی بر فعالیت آنها درچارچوب قوانین و مقررات .
 • اتخاذ شیوه ها و سیاست های اجرایی برای حمایت مادی و معنوی از صنوف ، کانون ها ، اتحادیه های تبلیغاتی و مؤسسات تبلیغاتی .
 • تهیه ضوابط مربوط به نظارت بر عملکرد مدیران بخش های مربوط به کانون های تبلیغاتی و روابط عمومی در استان ها و تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران منصوبی دراستان ها و پیشنهاد ها و جذب و جایگزین افراد مناسب و واجد صلاحیت لازم.
 • ایجاد و اداره دبیر خانه کمیته مرکزی سازمان ها ی تبلیغاتی کشور.
 • اجرای مصوبات شورای هماهنگی تبلیغات دولت.
 • اتخاذ تدابیر لازم برای هماهنگی برنامه های تبلیغاتی داخل و خارج از کشور وزراتخانه ها و سازمان های تحت نظر دولت و دستگا ه هایی که از امکانات دولتی استفاده می کنند.
 • تمرکز ارائه اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه ها و فعالیت های دستگاه های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی به منظور معرفی عملکرد ها ، اقدامات و برنامه های دولت و سایر نهادها به مردم.
 • پیشنهاد برنامه و طرح های فرهنگی وتبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم بادولت و پژوهش پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیت های دولت در افکار عمومی و ارائه آن به هیأت وزیران از طریق سلسله مراتب اداری .
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و نگارش کتاب سال فعالیت های دولت بر اساس این اطلاعات.
 • تلاش برای تبیین اهداف و مقاصد اجرایی برنامه های توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران .
 • معرفی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران درتمامی زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی ، نظامی ، آموزشی و غیره آن.
 • نظارت بر فعالیت های تبلیغاتی اقلیت های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
 • بر گزاری جشنواره ها ، نمایشگاه ها ، سمینارها و نشست های علمی در خصوص عملکرد فعالیتهای دولت ( نظیر هفته دولت و ایام مبارکه دهه فجر و ...)
 • اجرای سایر برنامه ها وسیاست های مصوب معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی درچار چوب اهداف و وظایف قانونی آن.
 • ایجاد هماهنگی و مشارکت نزدیک بین واحد های عمومی وزارتخانه ها و سایر مؤسسات و سازمان های دولتی .
 • تشکیل مجمع مدیران کل روابط عمومی برای هماهنگی روابط عمومی ها ، وزارتخانه ها و سازمان ها .
 • تدوین و پیشنهاد سیاست های اجرایی، برنامه و بودجه سالانه در راستای سیاست های بخشی و برنامه های میان مدت و بلندمدت در حوزه تبلیغات واطلاع رسانی .